Ajut financer de la unió Europea

Posted by on oct. 8, 2023 in Innovació

SAT LA REULA ha rebut un ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries de la convocatòria 2021 de 94.295,87 € del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Unió Europea FEADER per a la instal·lació fotovoltaica de 66,4 kWp i la compra d’un escampador de fem amb control de pes i volum.

Inversió:   193.618,0  €

Subvenció: 154.894,40€

Aquest ajut es finança íntegrament amb fons de l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER-IRUE). Aquest import s’imputa a la partida pressupostària AG02 D/770000900/6140 FAGFEADER dels pressupostos, amb naturalesa de crèdit plurianual per a l’any.