Ajut financer de la unió Europea

Posted by on oct. 8, 2023 in Innovació

 

 

 

 

 

SAT LA REULA ha rebut un ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries de la convocatòria 2021 de 94295,87 € del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Unió Europea FEADER per a la realització de compra de collars per a monitorització completa de l’animal incloent zels i comportament alimentari. Compra d’un cultivador combinat per realitzar varies labors en una sola passada i compra d’un rampill innovador (té avantatges respecte als rampills habituals ja que no barreja pedres i terra amb el farratge, aireja millor el farratge, ja que no l’arrossega per terra sinó que l’aixeca amb un recollidor (pick up) i el transporta amb una cinta. No és tant agressiu amb farratges com l’alfals que, si es rampillen quan és massa eixut, es perden moltes fulles i per tant valor nutritiu. Això ha de permetre que es pugui treballar durant més hores. L’amplada de treball es pot adaptar a les necessitats concretes de l’explotació. També es capaç de treballar en parcel·les amb molt pendent).

 

Inversió:   188.591,75 €

Subvenció: 94.295,87€

 

Aquest ajut té el caràcter de cofinançat: el 57% va a càrrec de la partida AG02 D/770000900/6140 dels pressupostos de l’anualitat 2023 del DACC i el 43% va a càrrec del FEADER.